Công khai năm học 2019 – 2020

Tháng Mười 8, 2019 4:17 chiều

Biểu mẫu 01

PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊN

   TRƯỜNG MN THƯỜNG TÂN

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019 – 2020

STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo
I Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được -100% trẻ  được ăn bán trú- 100% trẻ được cân đo và theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ phát triển. Có kế hoạch giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cuối năm còn dưới 5 %.

– Phấn đấu đảm bảo cân đối chiều cao, cân nặng theo từng độ tuổi nhà trẻ.

– 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ theo quy định 2 lần/ năm.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng, về an toàn thực phẩm, không có trẻ bị ngộ độc thực phẩm

– 100% trẻ được ăn bán trú- 100% trẻ được cân đo và theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ phát triển. Có kế hoạch giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cuối năm còn dưới 5 %.

– Phấn đấu đảm bảo cân đối chiều cao, cân nặng theo từng độ tuổi mẫu giáo.

– 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ theo quy định 2 lần/ năm.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng, về an toàn thực phẩm, không có trẻ bị ngộ độc thực phẩm

 

II Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện -100% nhóm trẻ thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo. -100% nhóm trẻ thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo
III Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển – Hào hứng tham gia vào một số hoạt động phát triển thể lực.- Cầm được thìa xúc ăn, cầm cốc uống nước, đi dép… được sự giúp đỡ người lớn.

– Đi vệ sinh đúng nơi quy định theo sự hướng dẫn của cô

– Biết thể hiện một số nhu cầu về ăn uống và vệ sinh bằng cử chỉ hoặc lời nói.

– Biết chào hỏi, cảm ơn, nhận quà bằng 2 tay.

– Biết chơi với bạn

– Biết tránh một số vật gây nguy hiểm.

 

– Thực hiện được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày.- Có một số thói quen, hành vi tốt trong ăn uống và vệ sinh phòng bệnh

– Biết tránh những vật dụng gây nguy hiểm, nơi không an toàn.

– Có ý thức về bản thân, có khả năng nhận biết và thể hiện tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh.

– Có một số phẩm chất cá nhân: mạnh dạn, tự tin, tự lực.

– Có một số kỹ năng sống : Tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẽ.

– Thực hiện một số quy tắc, quy định trong sinh hoạt của gia đình, trường lớp mầm non, cộng đồng gần gũi.

– Có hành vi văn hóa và thực hiện các quy định đơn giản trong giao tiếp, sinh hoạt.

IV Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non 1.      Việc nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ được tiến hành thông qua các hoạt động theo quy định của chương trình giáo dục mầm non.2. Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ bao gồm: chăm sóc dinh dưỡng, chăm sóc giấc ngũ, chăm sóc vệ sinh, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ.

3. Hoạt động giáo dục trẻ bao gồm: hoạt động chơi, hoạt động học, hoạt động lao động , hoạt động ngày hội, ngày lễ.

4. Hoạt động giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong nhà trường, nhà trẻ tuân theo Quy định về giáo dục trẻ tàn tật, khuyết tật do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

5. Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ còn thông qua hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ trẻ và cộng đồng.

1. Việc nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ được tiến hành thông qua các hoạt động theo quy định của chương trình giáo dục mầm non.2. Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ bao gồm: chăm sóc dinh dưỡng, chăm sóc giấc ngũ, chăm sóc vệ sinh, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ.

3. Hoạt động giáo dục trẻ bao gồm: hoạt động chơi, hoạt động học, hoạt động lao động , hoạt động ngày hội, ngày lễ.

4. Hoạt động giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong nhà trường, nhà trẻ tuân theo Quy định về giáo dục trẻ tàn tật, khuyết tật do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

5. Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ còn thông qua hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ trẻ và cộng đồng.

 

 

 

Thường Tân, ngày …..    tháng ….   năm 2019Thủ trưởng đơn vị

Biểu mẫu 02

PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊN

TRƯỜNG MN THƯỜNG TÂN

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2019 – 2020

STT Nội dung Tổng số trẻ em Nhà trẻ Mẫu giáo
3-12 tháng tuổi 13-24 tháng tuổi 25-36 tháng tuổi 3-4 tuổi 4-5 tuổi 5-6 tuổi
I Tổng số trẻ em 233  15 47 57  114
1 Số trẻ em nhóm ghép
2 Số trẻ em học 1 buổi/ngày
3 Số trẻ em học 2 buổi/ngày  233 15  47 57 114
4 Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập  

 

II Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú  233 15 47 57 114
III Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe  233  15 47 57 114
IV Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng  233 15 47 57 114
V Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em
1 Số trẻ cân nặng bình thường 197
2 Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 4 2 2
3 Số trẻ có chiều cao bình thường 227
4 Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi 3 1 2
5 Số trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còm 3 1 2
6 Số trẻ thừa cân béo phì 26
VI Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục
1 Chương trình giáo dục nhà trẻ 15 15
2 Chương trình giáo dục mẫu giáo  218 47 57 114
Thường Tân, ngày …  .. tháng ….   năm  2019Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 03

PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊN

TRƯỜNG MN THƯỜNG TÂN

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019 – 2020

STT Nội dung Số lượng Bình quân
I Tổng số phòng 15 Số 1.5m2/trẻ em
II Loại phòng học 0
1 Phòng học kiên cố 15
2 Phòng học bán kiên cố 0
3 Phòng học tạm 0
4 Phòng học nhờ 0
III Số điểm trường 1
IV Tổng diện tích đất toàn trường (m2) 7.627.3 m2
V Tổng diện tích sân chơi (m2) 800 m2
VI Tổng diện tích một số loại phòng
1 Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) 72 m2
2 Diện tích phòng ngủ (m2) 0 m2
3 Diện tích phòng vệ sinh (m2) 17 m2
4 Diện tích hiên chơi (m2) 8 m2
5 Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) 112,3 m2
6 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) 78.74 m2
7 Diện tích nhà bếp và kho (m2) 112,3 m2
VII Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)  36 4  bộ/nhóm (lớp)
1 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định
2 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định
VIII Tổng số đồ chơi ngoài trời Số bộ/sân chơi (trường)
IX Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )  9  máy tính
X Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) Số thiết bị/nhóm (lớp)
Số lượng(m2)
XI Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/trẻ em
Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh*  15  15 15 17m2 17m2
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)

Không
XII Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh  Có
XIII Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
XIV Kết nối internet
XV Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục
Thường Tân, ngày    ….. tháng     …. năm 2019Thủ trưởng đơn vị

 

Biểu mẫu 04

PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊN

 TRƯỜNG MN THƯỜNG TÂN                                         

                                                                                                   THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019 – 2020

STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Trung bình Kém
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên  31 9 7 6 9 5 6  9 11 8  1 0
I Giáo viên  17 0  0 7 5  5  0 5 5  7 8 8  1  0
1 Nhà trẻ  2 0  0 1  1  0 0 1  1  2  0  0  0
2 Mẫu giáo  15 0  0  6 4 5  0 5 4 6  6 8  1  0
II Cán bộ quản lý  3 0  0 2 1  0  0 0 1 2  3 0 0  0  0
1 Hiệu trưởng  1 0  0  0 1  0  0  0 0 1 1 0  0 0
2 Phó hiệu trưởng  2 0  0  2 0  0  0  0 0 2 2  0  0 0
III Nhân viên 11  0  0 1  1  0  9 0 1  0  0  0  0 0
1 Nhân viên văn thư  1 0  0  1  0  0  0 1 0  0  0  0  0  0
2 Nhân viên kế toán  1 0  0 0  1  0  0 0 1  0  0  0  0  0
3 Thủ quỹ  0 0  0  0  0  0  0 0 0  0  0  0  0  0
4 Nhân viên y tế  0 0  0  0  0  0  0 0 0  0  0  0  0  0
5 Nhân viên khác 9 0  0  0  0  0  9 0 0  0  0  0  0  0
Thường Tân, ngày     ….. tháng    …. năm 2019
Thủ trưởng đơn vị