NHẠC THIẾU NHI

Tháng Ba 7, 2017 7:36 chiều

1329808634-daytrehocchu

 

https://www.youtube.com/watch?v=eUJtIMLdZZQ

 

 

con cò bé bé

nó đậu cành tre

đi không hỏi mẹ

biết đi đường nào

khi đi em hỏi

khi về em chào

miệng em chúm chím

mẹ có yêu không nào

con cò bé bé

nó đậu cành tre

đi không hỏi mẹ

biết đi đường nào

khi đi em hỏi

khi về em chào

miệng em chúm chím

mẹ có yêu không nào