HIU_9890

Công khai năm học 2019 – 2020

Biểu mẫu 01 PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊN    TRƯỜNG MN THƯỜNG TÂN THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019 – 2020 STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo I Chất lượng nuôi…

Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020

Lễ khai giảng năm học mới kết thúc và đã thành công tốt đẹp. Đây cũng là thời gian bắt đầu năm học mới, dù biết phía trước còn rất nhiều khó khăn…