Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020

Lễ khai giảng năm học mới kết thúc và đã thành công tốt đẹp. Đây cũng là thời gian bắt đầu năm học mới, dù biết phía trước còn rất nhiều khó khăn…